Sådan beregnes priserne

Generelt om priser

Priserne der vises på Tandlaege-index.dk er beregnet ud fra tandlægernes egne oplyste priser på Sundhed.dk.
Priser markeret med "Makspris", er en betegnelse for at prisen er den højest angivede pris, og at denne ydelse derfor kan være billigere end angivet.
Tandlaege-index.dk henter og opdaterer generelt priser automatisk fra Sundhed.dk med jævne mellemrum. Der vil være angivet på hver enkel tandlæge, hvornår priserne for denne sidst er hentet.

Prisniveau

Prisniveauer samt prisbarometer på Tandlaege-index.dk er udelukkende en indikering af det samlede prisniveau ud fra gennemsnittet af maks-priser, og skal derfor betragtes vejledende.
Det samlede prisniveau for en tandlæge, er beregnet ud fra et gennemsnit af niveauerne for alle tandlægens oplyste ydelsers maks-priser, og målt op mod gennemsnittet i forhold til alle tandlæger på Tandlaege-index.dk.
Tandlæger der ikke har angivet priser på Sundhed.dk eller har angivet priser for mindre end 6 ydelser, bliver ikke medregnet i gennemsnittet og vil stå uden angivelse af et samlet prisniveau på Tandlaege-index.dk.

Rettelse og henvendelser

Såfremt priser eller angivelser af prisniveauer er forkerte eller ønsker rettes, skal dette angives på Sundhed.dk. Herefter kan der rettes henvendelse til Tandlaege-index.dk, om at få opdateret priserne.
Der skal angives priser for mere end 5 ydelser, for at være markeret med prisbarometer på Tandlaege-index.dk.
Ved spørgsmål eller andre henvendelser vedrørende priser, kan Tandlaege-index.dk kontaktes her.